استفاده از آیینه های هوشمند در مراکز خرید و مزون هایی که لباسی فاخر عرضه مینمایند

فروشگاه ها و مزون هایی که لباس های فاخر وارد میکنند

اگر مزون یا فروشگاه شما لباسهای فاخر و گران قیمت وارد به صورت سفارشی وارد می‌کند. خیلی برای مشتری خوشایند تر است که به جای دیدن لباس در یک ژورنال مکتوب یا وب سایت آن لباس ها را روی تن خود ببینند. از آنجا که لباس ها در دسترس نیستند تا به صورت فیزیکی و واقعی آن ها را بپوشند پرو مجازی یک راهکار چاره گشا است. شما میتوانید با تهیه نرم افزار پرو مجازی VC7 این امکان را به مشتریان بدهید که لباس را در آیینه هوشمند روی تن خود ببینند و دقیقا بدانند آیا با تیپ آنها سازگار است یا خیر؟ و این قضیه مشتریان را در خرید مصمم تر میکند و شک ها و تردید ها برطرف می‌شود با احتمال بسیار بالاتری سفارش می‌دهد.