استفاده از آیینه های هوشمند و واقعیت مجازی برای مشتریان کم وقت

ست کردن لباس برای مشتریان کم وقت

اگر مزون یا نمایشگاه شما تمام انواع لباس ها را دارد و مشتریانی دارید وقت گرانبهایی دارند و به لباس های ست علاقه فراوانی دارند و فراهم کردن انواع لباس های نمونه برای آنها زمانبر هست و ممکن است مشتریان شما نخواهند وقت زیادی برای ست کردن لباس ها بگذارند، اینجا هست که تکنولوژی مدرن واقعیت افزوده برای شما چاره ساز هست و شما میتوانید شما با تهیه نرم افزار پرو مجازی لباس VC7 این مشکل را مرتفع سازید و چنین مشتریانی را اختصاصی برای خود نگه دارید.