استفاده از لباس پرو مجازی برای خلق مد های جدید

نظر سنجی مستند برای خلق مدهای جدید

مزون ها، تولیدی ها و خیاطهای پیشتاز زمانی بخواهند یک لباس یا مد جدید را خلق کنند نیاز داریم قبل از هر اقدامی نظر مشتریان را در بیاره مد جدیدی که تصمیم به خلق آن دارید بدانید. نیاز دارید ترتیبی اتخاذ کنید تا مشتریان شما این لباس های جدید را تن خود ببینند تا بتواند دقیق نظر خود را بدهند شما هم بتوانید از موفق بودن مد قبل از هرگونه هزینه برای تولید نمونه های اولیه در سایز های مختلف و هزینه تولید انبوه و مواجه با شکست های احتمالی یک مطالعه بازار دقیق با کمترین هزینه داشته باشید و هرگز برای خلاقیت و نو آوری طعم تلخ شکست را تجربه نکنید.