واقعیت افزوده در پزشکی

کاربرد واقعیت افزوده در پزشکی

واقعیت افزوده درک حقیقی از واقعیت مجازی را به شما می‌دهد.در مطلب قبلی با نقش واقعیت افزوده در آموزش آشنا شدیم واین بار واقعیت افزوده پا در عرصه پزشکی گذاشته است و خدمات بی‌شائبه‌ای ارائه نموده است. با پیشرفت تکنولوژی هرروز به نوآوری‌های علوم افزایش می‌یابد که واقعیت افزوده در پزشکی یکی از هزاران دستاورد…